Paz Grünberg , Friedl. 2021. “Relembrando Celso Aoki”. Tellus, nº 44 (agosto):435-39. https://doi.org/10.20435/tellus.vi44.776.