Lachnitt, G. (2017) “Diário do Mestre Francisco Fernandes”, Tellus, 17(33), p. p. 163–166. doi: 10.20435/tellus.v17i33.476.