Paz Grünberg , F. . (2021) “Relembrando Celso Aoki”, Tellus, (44), p. 435–439. doi: 10.20435/tellus.vi44.776.